Palvelut

Ratkaisukeskeinen muutosvalmennus

on sinulle, joka haluat lähteä matkalle kohti jotain uutta ja hyvää, jotain sellaista, joka kutsuu sinua luokseen. Muutosvalmennuksessa lähdetään aina liikkeelle nykytilanteen kartoituksesta, joten tästä on apua jos et tiedä mistä lähtisit liikkeelle hyvinvointipolullasi.

Coaching on valmennusprosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa kirkastamaan tavoitettaan, löytämään omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan, laatimaan toimintasuunnitelman ja etenemään kohti tavoitetta. 

Coachausta voi käyttää monenlaisissa tilanteissa: elämäntilanteen selkiyttämisessä, elämänmuutoksen sekä pienempien tai suurempien tavoitteiden saavuttamisen apuna. 

Coachingissa valmentajan tehtävänä on ohjata keskustelua kysymyksillä, joiden myötä valmennettavalle syntyy oivalluksia ja ratkaisuja, jotka istuvat juuri hänen tilanteeseensa ja persoonaansa.

On hyvä huomioida, että coaching ei ole neuvontaa eikä terapiaa, vaikka usein keskustelu valmentajan kanssa  voikin tuntua terapeuttiselta.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen hinnat: 

85 e/h

240 e/3 tapaamista

375 e/5 tapaamista

700 e/ 10 tapaamista

 

 

Palautumisohjaus

on sinulle, joka tarvitset pysähtymistä, rauhoittumista, rentoutumista ja palautumiskeinoja arkeen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kuormittumisen ehkäisemiseksi.

Palautumisohjaajana käytän myös coachausta yksilöllisten palautumispolkujen suunnittelussa asiakkaideni kanssa. 

Palautumisohjauksessa teemme alkukartoituksen asiakkaan palautumisen tilasta, elämäntilanteesta, kokonaiskuormituksesta sekä selvitämme mitkä palautumiskeinot voisivat olla juuri hänen tilanteeseensa sopivia.

Palautumisohjauksen hinnat:

60 e/ h

150 e/ 3 tapaamista

 

 

Työhyvinvointivalmennus

on sinulle, joka olet tunnistanut kuormitustekijät työssäsi, tai haluat ne tunnistaa sekä löytää sopivia keinoja tilanteen parantamiseksi. 

Työhyvinvointivalmennuksessa teemme kartoituksen tilanteestasi, jossa saamme näkyväksi työssä esiintyvät kuormitustekijät sekä voimavarat. Työhyvinvoinnin parantamiseksi käytän myös ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Työhyvinvointivalmennuksen hinnat:

85 e/ h

240 e/ 3 tapaamista

375 e/ 5 tapaamista

 

 

Erityisherkän mentorointi

on sinulle, herkkä ihminen, joka haluat vertaistukea ja kokemuksien jakamista toisen erityisherkän kanssa. 

Mentorina toimiessani annan oman kokemukseni asiakkaani käyttöön, ja voin kokemusasiantuntijana jakaa omia oivalluksiani ja tietoani asiakasta tukeakseni.

Mentoroinnin yhtenä  tavoitteena onkin lisätä asiakkaan ymmärrystä omaa erityisherkkyyttä kohtaan ja auttaa sitä kautta löytämään armollisuutta sekä omanlaisia keinoja parantaa hyvinvointia.

Erityisherkän mentoroinnin hinta:

60 e/ h

 

 

Joskus kaikki yllä mainitut osa-alueet kietoutuvat yhteen, ja ratkaisut löytyvät palojen yhdistelemisestä ja paikalleen loksahtelemisesta. Usein erityisherkät hyötyvät palautumiseen ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden tunnistamisesta sekä näiden asioiden muuttamisesta omaa hyvinvointia tukevaksi.

Erityisherkkänä, palautumiseen ja työhyvinvointiin erikoistuneena  muutosvalmentajana ymmärrän herkän ihmisen kokemusmaailmaa ja tarpeita syvällä tasolla. Minun kanssani ei siis tarvitse lähteä liikkeelle erityisherkkyyden  sanoittamisesta alkaen – uskon yhteisen ymmärryksen ja lempeän yhteistyön käynnistyvän vaivattomasti ja lähes sanattomasti. 

Valmennuspaketit

Askeleet hyvinvointia tukevaan arkeen – valmennuspaketti on suunniteltu tueksi arkeen, jotta voimavarat pysyisivät tasapainossa kuormituksen kanssa. Tässä valmennuspaketissa yhdistyvät ratkaisukeskeinen muutosvalmennus, työhyvinvointi ja palautuminen. 

Ratkaisukeskeisin menetelmin ja pienillä askelilla edeten, pääset käymään läpi ne askeleet, jotka itse olen käynyt omassa uupumuksesta toipumisessani läpi – sinun on mahdollista käydä sama prosessi nyt valmennuksessa läpi turvallisesti, ilman raskasta toipumisprosessia.

Askeleet hyvinvointia tukevaan arkeen -valmennuspaketti sisältää kuusi 1,5 h kestävää tapaamista. Tapaamiset on hyvä olla kahden tai neljän viikon välein, jotta aiheet pysyvät pinnalla elämässäsi. Tapaamisten myötä sinulle rakentuu ymmärrys elämäntilanteestasi, polku itseesi ja näkemys siitä, mitä kohti ja kuinka sinun kannattaa lähteä kulkemaan. Jokaisessa tapaamisessa saat myös keinoja palautumiseen – ohjaan tapaamisen alussa aina harjoituksen, joka auttaa keskittymään tapaamiseen ja jota voit hyödyntää arjessasi palautumisen edistämiseksi.

Valmennuspaketin hinta: 300 e
Maksut erissä tai kerralla, laskulla tai kortilla.

Näin tavoitat minut

Eulaalia-valmennus

Maiju Hietanen

p. 040 575 1382

maiju@eulaalia.fi

Voit olla yhteydessä myös lomakkeella: