Erityisherkkyys

Erityisherkkyyttä voi olla vaikeaa tunnistaa. Se on synnynnäinen ominaisuus, joka asuu syvällä sisällä ja on usein kovienkin kuorien suojaama. Erityisherkkyys myös kietoutuu muiden yksilöllisten piirteiden joukkoon niin, että varsinkin ulkopuolisen on sitä vaikeaa edes tavoittaa. 

Jokainen erityisherkkä on yksilöllinen, ja erityisherkkyys on vain yksi hänen ominaisuuksistaan ja piirteistään. Nämä yksilölliset piirteet määrittelevät myös sen, millä tavalla kunkin yksilön erityisherkkyys näkyy hänen elämässään tai ulkopuolisille. 

Yhteistä erityisherkille on, että tämä ominaisuus on synnynnäinen. Aivan kuten silmien väri, se on meissä syntymästämme alkaen eikä se muutu elämän varrella. Muita erityisherkkiä yhdistäviä piirteitä on syvällinen tunteiden, kokemusten ja tiedon prosessointi, aistiärsykkeiden voimakas kokeminen sekä kuormittumisalttius.

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus

Erityisherkkyyden tunnistaminen on tärkeää, koska monesti tämän ominaisuuden löytäminen auttaa itseymmärryksessä, ja omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan pystyy katsomaan armollisemmin silmin. Itsetuntemus auttaa myös tekemään sellaisia valintoja elämässä, jotka tukevat hyvinvointia. Erityisherkkyyden tunnistamisen jälkeen on usein tehtävä myös työtä hyväksymisen kanssa: erityisherkkyys voi olla hyvin vahva ominaisuus, joka vaikuttaa elämään monella tapaa, ja joissain tilanteissa se saattaa jopa tuntua taakalta. Koska erityisherkät ovat tyypillisesti kuormittumisalttiita, on heidän tärkeää huolehtia omasta kuormittumisen ja palautumisen tasapainosta. Tasapainon löytämisessä itsetuntemus ja erityisherkkyyden ymmärtäminen ovat avainasemassa, ja loistavana apuna tasapainottelussa toimii vertaistuki ja valmennus.

Olenko minä erityisherkkä?

Onko sinulla herännyt ajatus, että voisit olla erityisherkkä? 

Erityisherkkyys ei ole diagnoosi eikä sairaus, vaan ominaisuus jonka toteaminen perustuu omaan kokemukseen. HSP Suomi ry:n sivuilta löytyy paljon tietoa aiheesta, ja sitä kautta löytyy myös erityisherkkyystesti, jonka tuloksesta voit saada suuntaa ajatuksillesi. Testiä tehdessäsi kannattaa miettiä vastauksia yleisesti, eikä vain johonkin yksittäiseen tilanteeseen liittyen. Herkkyys saattaa nousta pintaan esimerkiksi kuormittuneena vaikka erityisherkkä ei olisikaan.

 

 

Aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta, joiden myötä saattaa myös löytää vastauksia kysymyksiinsä. Suosittelen Elaine Aronin sekä Heli Heiskasen kirjoja, joista itse olen löytänyt sanoja omaan kokemusmaailmaani.

Itsetuntemus, ymmärrys, hyväksyntä

Tärkeää, niin erityisherkille kuin vähemmän herkillekin, on saada tietoa ja ymmärrystä tästä ominaisuudesta. Erityisherkät eivät ole parempia, huonompia, vaikeampia tai helpompia ihmisinä kuin muutkaan, ainoastaan hieman erilaisia ärsykkeiden prosessoinnissa. Erityisherkät tuovat maailmaan mukanaan empatiaa, inhimillisyyttä, kokonaisvaltaista näkemystä, asioiden yhdistelytaitoa, rauhaa, kuuntelukykyä ja herkkyyttä tunnistaa niin voimaa kuin kuormitustakin tuovia asioita.

Tarvitsetko tukea herkkyytesi kanssa?

HSP Suomi ry:n kouluttamana erityisherkkien kokemusasiantuntijana minulta löytyy ymmärrystä ja kykyä toimia mentorina muille erityisherkille. 

Ole rohkeasti yhteydessä!

Eulaalia-valmennus

Maiju Hietanen

p. 040 575 1382

maiju@eulaalia.fi

Voit olla yhteydessä myös lomakkeella: