Kuusi merkityksellistä asiaa erityisherkän hyvinvoinnille

Oletko erityisherkkä, ja haluaisit parantaa hyvinvointiasi? Halusin listata kuusi merkityksellistä asiaa erityisherkän hyvinvoinnille, koska olen itse saanut näillä keinoilla parannettua omaa hyvinvointiani, ja vertaistyössä toimiessani huomannut näiden asioiden nousevan keskusteluun usein.

Kun puhun, kirjoitan tai ajattelen erityisherkkien hyvinvointia, tunnen sydämessäni lämpöä ja  tunnen laajentuvani tämän tärkeän asian edessä. Koen, että pääsen tekemään sellaista, joka on minun tarkoitukseni tässä maailmassa. Toivonkin, että pystyn tukemaan erityisherkkien hyvinvointia omalla osaamisellani ja kokemuksellani.

Lisää minusta täältä: https://www.eulaalia.fi/eulaalia/

Erityisherkkien hyvinvoinnin parantaminen - sydämen asia

Tärkeänä, ellei jopa tärkeimpänä, asiana hyvinvoinnissa on itsetuntemus. Erityisherkkyys on iso osa persoonallisuutta, ja joskus sen tunnistaminen on vaikeaa. Erityisherkkä-termi ei ehkä ole vielä tullut vastaan missään yhteydessä, tai ominaisuuden tunnistaminen omassa itsessään ja elämässään on hankalaa. Usein omaa herkkyyttä saatetaan myös piilottaa muilta, eikä siitä haluta puhua ääneen; tästä syystä myös yleinen tietoisuus tästä ominaisuudesta on ollut piilossa.

Tunnistaminen

Erityisherkkyys kietoutuu yksilöllisiin ominaisuuksiin ja piirteisiin, joten sen määritteleminen yksiselitteisesti ja helposti tunnistettavasti on hankalaa. Mikäli kokee, että voisi olla erityisherkkä, kannattaa etsiä tietoa ja pohtia millä tavalla omat kokemukset kohtaavat tyypillisten erityisherkkien piirteiden kanssa.

Voit esimerkiksi tehdä erityisherkkyystestin täällä:https://www.erityisherkat.fi/testit/

Tai lukea omasta erityisherkkyyspolustani täältä: https://www.eulaalia.fi/erityisherkkyys-minun-kertomukseni/

Yksilöllisyys

Kuten sanottu, erityisherkkyys on yksi ominaisuus, joka sulautuu osaksi muita ominaisuuksia ja piirteitä. Kun olet tunnistanut olevasi erityisherkkä, kannattaa pohtia millä tavalla tämä ominaisuus näkyy sinussa ja millä tavalla se vaikuttaa elämääsi tällä hetkellä. 

Jokainen erityisherkkä on yksilö, joka kokee asiat oman taustansa, elämänkokemuksensa ja elämäntilanteen myötä omalla tavallaan. Erityisherkkä ei ole aina hiljainen introvertti, vaan voi olla hyvin kovaääninen, sosiaalinen ja aktiivisesti esillä niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Meitä on niin monta erilaista erityisherkkää, että yhtä, kaikille sopivaa lokeroa on mahdotonta muotoilla!

Erityisherkkiä ei voi lokeroida

Hyväksyminen

Kun on tunnistanut oman herkkyytensä ja ymmärtänyt miten se omassa elämässä vaikuttaa, tulee monesti hyväksymisen vaihe. Erityisherkät ovat maailmassa vähemmistö (n. 20-25 % väestöstä), ja monessa suhteessa maailma on rakentunut vähemmän herkkien mukaiseksi. Tässä ajassa erityisherkkiä kuormittaa jatkuva muutos, ärsyketulva ja kovat arvot, ja tästä syystä voi joskus tuntea itsensä ulkopuoliseksi tai jopa vialliseksi. 

Erityisherkkyys on ominaisuus, joka tulee syntymälahjana – se on synnynnäinen hermoston ominaisuus. Näin ollen tämä ominaisuus siis on ihmisessä aina. Olen itse koittanut pyristellä tätä ominaisuutta vastaan ja sulloa itseäni väkisin sellaiseen muottiin, johon en sovi. Onkin pitänyt hyväksyä se, millainen olen kaikkine ominaisuuksineni ja piirteineni. Erityisherkkyys siihen mukaan lukien. 

Hyväksyminen vapauttaa pyristelystä, ja antaa mahdollisuuden lähteä toteuttamaan sellaista elämää, johon itse mahtuu ja sopii. Sellaista elämää, jossa on hyvä olla, aitona omana itsenään. 

Erityisherkkyyden hyväksyminen tuo vapautta ja lisää hyvinvointia

Vahvuudet

Kaikilla ihmisillä on vahvuuksia ja myös heikkouksia. Itsetuntemuksen ja itsensä hyväksymisen myötä voi löytää itsestään näitä molempia puolia. Voi olla, että joihinkin heikkouksiin kannattaa kiinnittää huomiota, varsinkin jos ne ovat sellaisia, jotka estävät hyvinvointia. Mutta pääosin kannattaa keskittyä niihin vahvuuksiin ja voimavaroihin, joita jokaisella elämässään on. 

Jos olet lista-ihminen, listaa itsellesi omia vahvuuksiasi. Tai jos olet visuaalinen, voit piirtää tai maalata. Tai mikä tahansa tapa, joka sinulle tuntuu luontevalta. Tärkeää on kuitenkin saada omat vahvuutensa näkyville, esille, nähdä ne, kuulla ne, vaalia niitä. Jos tuntuu vaikealta tunnistaa omia vahvuuksiaan, mieti miten muut ovat sinua kehuneet tai missä asioissa muut kysyvät sinulta neuvoa. Tai missä asioissa olet itse kokenut onnistuneesi. Vahvuuksista muodostuu myös voimavaroja, jotka toimivat perustana arjessa.

Palautuminen

Palautuminen on tärkeää kaikille, mutta erityisen tärkeää se on meille herkille. Käsittelemme asioita tarkasti, syvällisesti ja laajasti, ja jatkuva ärsyketulva kuormittaa hermostoa. Oma elämäntilanne ja muut yksilölliset piirteet vaikuttavat erityisherkkyysominaisuuden rinnalla paljon siihen, mitkä asiat ovat kuormitustekijöitä elämässämme. Palautumiskeinot riippuvatkin siitä, mitkä nämä kunkin kokemat kuormitustekijät ovat. 

Mutta yleisesti ottaen, erityisherkät hyötyvät hermoston rauhoittamiseen tähtäävistä palautumiskeinoista. Sellaisista keinoista, joissa ärsykkeiden määrä on mahdollisimman pieni tai ne ovat lempeässä muodossa. Usein erityisherkät latautuvat yksin ollessaan, rauhallisessa ympäristössä tai hiljaisuudessa. Tärkeintä on löytää omat keinot, jotka istuvat arjen rytmiin ja ovat helposti toteutettavissa.

Hermoston rauhoittamiseen tähtääviä tapahtumia löydät täältä:https://www.eulaalia.fi/events/

Vertaistuki

Erityisherkkien kanssa keskustellessa ja ryhmiä pitäessä nousee vertaistuki todella suureen rooliin kun puhutaan hyvinvoinnista. Moni esimerkiksi vertaistapaamiseen tulleista kertoo, kuinka on monessa tilanteessa kokenut olevansa ulkopuolinen tai erilainen. Vertaisryhmissä syntyy automaattisesti lähes sanaton ymmärrys ja hyväksyntä, eikä omia kokemuksiaan tai reagointitapojaan tarvitse lähteä selittämään tai piilottelemaan. 

Vertaistuki onkin erittäin tärkeä osa hyvinvointia, koska jokaisella tulisi olla paikka, jossa kokee olevansa täysin hyväksytty ja saada tunne porukkaan kuulumisesta. Erityisherkkien vertaistukiryhmissä muodostuu yleensä myös hyvin pehmeä ja kannatteleva ilmapiiri, koska herkät aistivat toisten tarpeita ja tunnetiloja, ja haluavat vastata niihin omalla toiminnallaan.

HSP Suomi ry:llä on tarjolla monenlaista vertaistukea, josta voit lukea täältä:https://www.erityisherkat.fi/

Vertaistuki on tärkeää erityisherkän hyvinvoinnille

Lopuksi, koska olen itse lista-ihminen, vielä yhteenvetona kuusi merkityksellistä asiaa erityisherkän hyvinvoinnille listan muodossa:

Tunnista oma erityisherkkyytesi

Ymmärrä yksilöllisyytesi

Hyväksy itsesi

Huomaa vahvuutesi

Huolehdi palautumisestasi

Löydä vertaistukea

Toivon, että tästä artikkelista oli sinulle hyötyä. Ehkä olet vasta erityisherkkyyspolkusi alussa, ja näistä asioista saat suuntaviivoja kuinka lähteä etenemään. Tai jos nämä asiat ovat sinulle jo hyvin tuttuja, voi välillä olla hyvä herätellä asioita uudelleen mieleen. 

Mikäli voin olla jollain muulla tavalla apuna polullasi, teen sen mielelläni!

Mikäli koit tämän artikkelin merkitykselliseksi itsellesi, tai ajattelisit sen sopivan jollekin tuntemallesi henkilölle, olen kiitollinen jos jaat kirjoitustani muille. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.